ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΔιαιτησίαςΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM

Δευ, 10 Μαϊ 2021 12:00 μμ
Δευ, 28 Ιουν 2021 12:00 μμ

Δευ, 24 Μαϊ 2021 02:30 μμ

Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: €340.00

Άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ: €0.00

Τακτοποιημένα μέλη του ΕΤΕΚ, μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: €500.00

Μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: €0.00

*Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) - Κωδικός Προγράμματος: Π013457 Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.