Εκδηλώσεις ΕΤΕΚ

Τίτλος Κατηγορία Ημερομηνία Χώρος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ 10/05/2021 12:00:00 20210510 10/05/2021 12:00 μμ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM Περισσότερα