• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  • ΕΓΓΡΑΦΗ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • ΠΛΗΡΩΜΗ
  • ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγγραφή

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαιτησίας

    *Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) - Κωδικός Προγράμματος: Π013457 Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.