Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Τετ, 16 Οκτ 2019 08:30 πμ
Τετ, 16 Οκτ 2019 02:30 μμ

Τρι, 15 Οκτ 2019 08:00 πμ

Μη μέλη ΕΤΕΚ και Μέλη χωρίς τακτοποιημένες υποχρεώσεις : €35.00

Μέλη ΕΤΕΚ: €25.00

Η περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νομοθεσία είναι το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οικοδομική αδειοδότηση, έλεγχο και έγκριση οικοδομών. Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τη δομή, τη φιλοσοφία και τις κύριες πρόνοιες του περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμου. Επίσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές πρόνοιες των (Βασικών) περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών (με έμφαση στο μέρος ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΔ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ) και θα γίνει αναφορά στους υπόλοιπους κανονισμούς που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσειςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : Ανδρέας Θεοδότου, Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978. Αποφοίτησε το 2003 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης αποκτώντας Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική. Εργάστηκε αρχικά ως τεχνικός διευθυντής σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Από το 2010 διατηρεί ιδιωτικό τεχνικό γραφείο ως Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός παρέχοντας υπηρεσίες στατικών/αντισεισμικών μελετών, μελετών ενισχύσεως υφιστάμενων κατασκευών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων. Είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) τον οποίο υπηρετεί ανελλιπώς από το 2007. Επιπρόσθετα είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ από το 2014,  Πρόεδρος της Επιτροπής «Βιώσιμες Μεταφορές, Κυκλοφοριακό και Οδική Ασφάλεια και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εγγραφής Μελών. Εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ μαζί με άλλους στις διάφορες συναντήσεις που αφορούν θέματα σχετικά με τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο στο Υπουργείο Εσωτερικών και την Βουλή των Αντιπροσώπων. Επιπρόσθετα εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και τον ΣΠΟΛΜΗΚ στη Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ). Υπήρξε μέλος της επιτροπής ετοιμασίας των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων και πρόσφατα έχει επιλεγεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγγραφής Μελών της FEANI (European Federation of National Engineering Associations


Σημειώσεις: Το σεμινάριο έχει τέλος συμμετοχής €25 (περιλαμβ. ΦΠΑ) για μέλη του ΕΤΕΚ με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους και για νέους μηχανικούς που συμμετέχουν στο ΕΡΓΟ «Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών». Το τέλος συμμετοχής για όλους τους υπόλοιπους είναι €35. Όσοι προπληρώσουν το τέλος συμμετοχής πριν την 10.10.2019 θα έχουν έκπτωση 10 ευρώ. Στην περίπτωση προπληρωμής και ακύρωσης, το 50% κατακρατείται ως διοικητικό τέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή δήλωσης συμμετοχής το αργότερο στις 15.10.2019. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στο  www.etek-seminars.org . Για ομαδικές κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22 877 543 ή στο kee@etek.org.cy  

08:00 - 08:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:00 - 11:00

Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμος

(δομή του νόμου, βασικοί ορισμοί, άδεια, Σχέδια που υποβάλλονται, όροι της άδειας,  Επίβλεψη έργου και ασυμβίβαστα, πιστοποιητικό έγκρισης κλπ).

11:00 - 11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 11:30 - 12:00

Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών νόμος

(δομή του νόμου, βασικοί ορισμοί, άδεια, Σχέδια που υποβάλλονται, όροι της άδειας,  Επίβλεψη έργου και ασυμβίβαστα, πιστοποιητικό έγκρισης κλπ)

12:00 - 12:30

Έντυπα και διαδικασία αδειοδότησης από οικοδομικές αρχές, έντυπα του ΕΤΕΚ

12:30 - 14:00

Οι περί οδών και οικοδομών Βασικοί Κανονισμοί

 

Συνοπτική αναφορά στους Κανονισμούς για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς για Ασφάλεια στη χρήση (ΑμΕΑ) και πυρασφάλεια

14:00 - 14:30

Ανασκόπηση του σεμιναρίου, συζήτηση, ερωτήσεις απαντήσεις