Πρόγραμμα Συνέχισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Διαμεσολαβητών (24 ώρες)Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ (Θησέως 9-11, 1016 Λευκωσία)

Πεμ, 23 Μαϊ 2019 04:30 μμ
Κυρ, 26 Μαϊ 2019 07:00 μμ

Τρι, 14 Μαϊ 2019 12:00 μμ

Τέλος συμμετοχής (250 + 47,50 VAT): €297.50

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές που έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο και διανύουν τη δεύτερη τους τριετία.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Υποθέσεις (πλην των δικηγόρων) και οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Υποθέσεις (μόνο δικηγόροι) «οφείλουν να συνεχίζουν την κατάρτιση τους σε θέματα διαμεσολάβησης, ολοκληρώνοντας παρακολούθηση τουλάχιστο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εκπαίδευσης ανά τριετία, της πρώτης τριετίας αρχομένης από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο Διαμεσολαβητών και να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση στον Υπουργό». Τυχόν μη συνέχιση της κατάρτισης οδηγεί σε διαγραφή από το Μητρώο.


Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ» του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΤΕΚ και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις συναντήσεις ως εξής:

Πέμπτη 23/05/2019 16:00 – 20:30

Παρασκευή 24/05/2019 16:00 – 20:30

Σάββατο 25/05/2019 09:00 – 19:00

Κυριακή 26/05/2019 09:00 – 1900


Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας και εφόσον έχει ήδη προπληρωθεί το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει τα διαλείμματα καφέ και γεύματος, όπως επίσης και το έντυπο υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες.


κόστος συμμετοχής: €250 (πλέον ΦΠΑ)